NÜFUS DURUMU
İlçemizin nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 76.669 kişidir. 

İlçe demografik yapı itibariyle bir Türkiye mozaiği vermektedir. %54’ü yerli ve değişik zamanlarda çeşitli Balkan ülkelerinden göç eden vatandaşlarımız, %46’lık bölümü ise Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinden gelip yerleşen insanlarımızdan oluşmaktadır.

 

İLÇE MERKEZİ

YILLAR NÜFUSU KÖY NÜFUSU TOPLAM NÜFUS

 

1935 2.625 15.416 18.041

1940 2.659 15.057 18.716

1945 3.214 17.138 20.352

1950 3.687 19.263 22.950

1955 4.750 19.778 24.537

1960 7.208 21.471 28.678

1965 7.930 22.645 30.757

1970 9.191 22.441 31.632

1975 12.178 20.695 32.873

1980 18.733 22.732 41.465

1985 23.168 23.314 46.482

1990 31.889 24.537 56.426

1997 53.498 23.840 77.338

2000 44.42624.631 69.057

2007 53.18920.444 73.633
2009 54.319 20.80875.127
201055.68819.54075.228

 

        Köylerde ise çok iyi uygulanan aile planlaması nedeniyle nüfus artışı hareketi yok denecek kadar azdır. İlçe merkezindeki nüfus artışının nedeni 1976 yılından sonra faaliyet geçen fabrikalardır. Bu fabrikalar ilçeyi cazibe merkezi haline getirmiştir. Özellikle Artvin, Bayburt, Kars, Erzurum, Trabzon veOrdu illeri başta olmak üzere hemen hemen yurdumuzun her yerinden iç göç hareketi devamlı vardır. Yurt dışından özellikle Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan'dan gelerek yerleşen soydaşlarımız mevcuttur. İlçe merkezinde ve köylerde konuşma ve yazma dili Türkçe'dir. Başka dil konuşan yoktur.